Lång väntetid på spel

Upplever du lång väntetid med spelen kan det bero på att systemet är överbelastat.

Upplever du att problemen fortsätter, vänligen ta kontakt med vår kundtjänst.