Lång väntetid på spel


Upplever du lång väntetid med spelen kan det bero på att systemet är överbelastat. Upplever du att problemen fortsätter, vänligen ta kontakt med vår kundtjänst.


Gå tillbaka